Korzystamy z plików cookie. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
OK
Efento Logger - nadzór nad temperaturą w transporcie mięsa

Efento Logger - nadzór nad temperaturą w transporcie mięsa

Rejestratory temperatury Efento są bardzo często stosowane przez firmy sprzedające i transportujące mięso. Warunki w jakich przetwarzane i transportowane ma być mięsa są precyzyjnie określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19 grudnia 2002 r. "w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności” oraz Rozporządzenie (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. “ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego”.

Produkty pochodzenia zwierzęcego są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia mikrobiologiczne wynikające z transportem w nieodpowiednich warunkach. Firmy zlecające transport lub transportujące mięso zgodnie z obowiązującym prawem muszą zapewnić odpowiednie warunki łańcucha chłodniczego podczas załadunku i transportu mięsa. Wspomniane wyżej rozporządzenia wymagają transportu mięsa w następujących warunkach:

  • mięso czerwone świeże – poniżej +7°C,

  • mięso drobiowe (białe) świeże – poniżej +4°C,

  • mięso podrobów – poniżej +3°C,

  • produkty z mięsa mielonego – poniżej +2°C

Składowanie i transport - mięso mielone, wyroby mięsne i mięso odkostnione mechanicznie (MOM) 

“c) Jeżeli MOM nie jest wykorzystywane niezwłocznie po jego otrzymaniu, należy je obowiązkowo umieścić w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, a następnie schłodzić do temperatury nieprzekraczającej 2 °C, lub zamrozić do temperatury wnętrza nie wyższej niż -18 °C. Przedmiotowe wymogi dotyczące temperatury obowiązują podczas składowania i transportu.
d) W przypadku niewykorzystania MOM w ciągu jednej godziny od jego otrzymania, musi ono zostać niezwłocznie schłodzone do temperatury nieprzekraczającej 2 °C.
e) Jeżeli w ciągu 24 godzin po schłodzeniu, MOM nie jest poddawane przetworzeniu, musi ono zostać zamrożone w ciągu 12 godzin od wytworzenia, a w ciągu sześciu godzin musi osiągnąć temperaturę wnętrza nie wyższą niż -18 °C.
f) Mrożone MOM, przed składowaniem lub transportem trzeba umieścić w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych, nie można go składować przez okres dłuższy niż trzy miesiące, a podczas składowania i transportu należy utrzymać temperaturę nie wyższą niż -18 °C.”

Odstępstwa od powyższych wymagań mogą spowodować zakażenie transportowanych produktów pochodzenia zwierzęcego i są równoznaczne ze złamaniem prawa, co może wiązać się z sankcjami karnymi. Partia mięsa, które transportowane było niezgodnie z obowiązującymi przepisami nie nadaje się do sprzedaży lub dalszego przetwarzania.

Podobne wymagania dotyczą transportu mięsa w mroźniach. W tym wypadku mięso powinno być przewożone w temperaturze poniżej -18°C z możliwymi, czasowymi odchyleniami o 3°C. Temperatura w trakcie transportu w chłodniach powinna być również udokumentowana.

Zaleca się prowadzić rejestrację temperatury w trakcie transportu i załadunku mięsa przy pomocy rejestratorów temperatury posiadających świadectwo wzorcowania. Dane pomiarowe z okresu transportu służą jako dowód potwierdzający odpowiednie warunki w trakcie transportu mięsa i mogą być dostarczone zarówno odbiorcy jak i organowi kontrolującemu.

Często zdarza się, że transport mięsa od producenta do odbiorcy wykonywany jest przez firmy trzecie. W tym wypadku rejestratory temperatury są wykorzystywane do niezależnego potwierdzenia warunków temperaturowych w trakcie transportu. Rejestratory umieszczane są w przesyłce przez producenta, a po odebraniu mięsa odbiorca może zweryfikować temperaturę w trakcie transportu.

Ze względu na łatwość obsługi, dużą pamięć wewnętrzną (30 000 pomiarów), możliwość odczytania danych bez fizycznego dostępu do rejestratora oraz konkurencyjną cenę rejestrator temperatury Efento Logger jest jednym najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań do rejestracji temperatury w chłodniach w trakcie transportu mięsa. Rejestratory zasilane są bateriami, które pozwalają na kilka lat ich bezobsługowej pracy. Przed wysyłką partii należy ustawić częstotliwość pomiaru (zalecany pomiar raz na 10 min) oraz wyczyścić pamięć rejestratora. Urządzenie mierzy i zapisuje temperaturę w trakcie transportu, a aby odczytać wszystkie wartości wystarczy zbliżyć się do niego na odległość kilkunastu metrów. Po odczytaniu pomiarów użytkownik dostaje informację o wartości minimalnej i maksymalnej w serii pomiarowej, dane są wizualizowane na wykresie i mogą być wysłane na dowolny adres email lub przesłane do serwera FTP / platformy w chmurze w celu archiwizacji. Konfiguracja oraz odczyt danych z pamięci rejestratorów odbywa się przy pomocy aplikacji mobilnej działającej z telefonami z systemem operacyjnym Android 4.3 lub nowszym oraz Bluetooth 4.0. Odczyt danych jest bezprzewodowy, a do obsługi rejestratora nie jest wymagany komputer.

    

Dodany 2018-09-30 Home, Sensory i rejestratory 2617

Related articles

Efento Logger monitoruje temperaturę w winnicach

Rejestratory temperatury Efento Logger zostały zastosowane do monitorowania temperatury w winnicach. Rejestratory...

Archiwum

KAtegorie

Szukaj na blogu

Ostatnio oglądane

Brak produktów
Porównaj 0