Korzystamy z plików cookie. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
OK
Monitoring temperatury leków i szczepionek

Monitoring temperatury leków i szczepionek

Lekarstwa i szczepionki należy przechowywać w specjalnie do tego przeznaczonych lodówkach, które zapewniają równomierną temperaturę w każdym punkcie wewnątrz lodówki. Temperatura w lodówkach powinna być nieustannie monitorowana, wraz z okresową rejestracją minimalnych i maksymalnych wartości temperatury.


Do nadzoru nad temperaturą w lodówkach szpitalnych i aptecznych idealnie nadają się rejestratory systemu Efento.
System składa się ze stacji bazowej z wyświetlaczem oraz komunikujących się z nią sensorów bezprzewodowych – zasięg do 30 w jednym pomieszczeniu.
Sensory wyposażone są w baterie, które umożliwiają im ponad dwa lata nieprzerwanej pracy.

efento-bezprzewodowy-system-monitorowania-temperatury-z-sms[1]

Sensory temperatury Efento współpracują ze stacją bazową, któej rolę może pełnić telefon lub tablet z systemem Android 

Efento - jako jedno z niewielu urządzeń na rynku spełnia wymagania Rozporządzenia dotyczącego monitorowania lodówek medycznych

Funkcje systemu Efento:

Alarmy SMS
System umożliwia skonfigurowanie dolnego i górnego progu temperatury, przekroczenie których spowoduje wysłanie SMS alarmowego na wpisane numery telefonów.
Dodatkowo, wysyłając SMS na numer stacji bazowej otrzymamy SMS z bieżącą temperaturą

Rejestracja temperatury
Każdy z sensorów mierzy temperaturę i bezprzewodowo przesyła dane do stacji bazowej. Pomiary temperatury każdego z sensorów zapisywane są w pamięci stacji bazowej i przechowywane przez dowolny okres czasu.

Raporty
Pomiary zapisane w stacji bazowej mogą być wysłane w formie raportu (plik .csv) na dowolny adres e-mail. Dokument może być przetwarzany w programach do analizy danych, wydrukowany lub zapisany jako kopia zapasowa na dysku.

Wizualizacja danych na wykresie
Aplikacja stacji bazowej umożliwia wizualizację danych z ostatnich 24 godzin w postaci wykresów z oznaczeniem minimalnej i maksymalnej temperatury w danej godzinie.

Niezawodność
Stacja bazowa powinna być podłączona do tej samej linii zasilającej co lodówka, wyposażona jest w dodatkową baterię, które umożliwia  wysłanie SMS z alarmem nawet w przypadku awarii zasilania w obiekcie. System informuje użytkowników o przełączeniu się na zasilanie bateryjne alarmem SMS.

Łatwa konfiguracja
System Efento został zaprojektowany tak, aby skonfigurować mógł go każdy. Dodaj sensory, ustal alarmowe progi temperatury i wpisz numery telefonu, na które wysyłane będą alarmowe SMS. Raporty za dowolny okres można przesyłać na mail w postaci pliku CSV, po bezpłatnym skonfigurowaniu na smartfonie konta mailowego.
Cała konfiguracja zajmie Ci mniej niż 5 minut!

Konfiguracja Efento – bezprzewodowego systemu monitorowania temperatury z SMS

Film: zobacz jak uruchomić i skonfigurować system monitorowania temperatury Efento z powiadomieniami SMS w mniej niż 5 minut!

Sensory Efento
Sensory Efento mierzą temperaturę z dokładnością do 0.5 °C, w zakresie od -10 °C do +70 °C. Bateria o dużej pojemności zapewnia ich bezobsługową pracę przez okres co najmniej jednego roku. Pomiary transmitowane są bezprzewodowo do stacji bazowej. Zasilanie: jedna bateria rozmiar AA, 3.6 V

Koszty eksploatacji
W zestawie jest karta GSM Virgin Mobile, ważna rok i zawierająca około 100 SMS. Każde doładowanie przedłuża ważność karty o rok i dodaje SMS np 10 zł – 100 SMS

 

Głównymi zaletami systemu Efento w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań są: łatwa instalacja i konfiguracja, alarmowanie użytkownika o nagłych zmianach temperatury oraz możliwość generowania raportów z danymi historycznymi.

Przechowywanie leków i szczepionek – unormowanie prawne

Wymagania dla systemów nadzoru i dokumentowania temperatury przechowywania leków i szczepionek zostały opisane w rozdziałach 3 i 4 dokumentu „Wytyczne z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi (2013/C 68/01)” (do pobrania tutaj). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze wymagania wraz z opisem ich realizacji przez system Efento:

„Sprzęt używany do kontrolowania lub monitorowania otoczenia, w którym przechowywane są produkty lecznicze, powinien być kalibrowany w określonych odstępach czasu w oparciu o ocenę ryzyka i niezawodności. Kalibracja sprzętu powinna odbywać się zgodnie z krajową lub międzynarodową normą pomiaru. (…)”

System Efento jest dostarczany z certyfikatem kalibracji  (wzorcowania).  Certyfikat kalibracji (wzorcowania) wystawiany jest przez niezależne laboratorium wzorcujące.

„Należy wprowadzić odpowiednie systemy alarmowe ostrzegające o odstępstwach od ustalonych warunków przechowywania. Poziomy alarmowe powinny być właściwie ustawione, a alarmy powinny być poddawane regularnym testom w celu zapewnienia odpowiedniej funkcjonalności.”

System Efento powiadamia o przekroczeniu progów alarmowych przez SMS. Użytkownik może dowolnie skonfigurować progi, przekroczenie których spowoduje wysłanie powiadomienie SMS.

„Należy sporządzić na piśmie szczegółowy opis systemu, obejmujący w stosownych przypadkach diagramy. Opis ten powinien być aktualizowany. W dokumencie tym należy opisać zasady, cele, środki bezpieczeństwa, zakres skomputeryzowanego systemu i jego główne cechy, przedstawić sposób korzystania z niego i jego interakcje z innymi systemami.”

Przykład takiego dokumentu:
Poglądowa procedura przechowywania szczepionek

Procedura została opracowana we współpracy z ekspertem wdrażającym Systemy Zarządzania Jakością ISO. Opis procedury dostarczamy nieodpłatnie w formie edytowalnej i może być dowolnie zmieniony i dostosowany do Państwa potrzeb. 

„Dane powinny być zabezpieczone środkami fizycznymi lub elektronicznymi oraz chronione przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi zmianami. Należy okresowo sprawdzać dostępność przechowywanych danych. Należy chronić dane, sporządzając kopie zapasowe w regularnych odstępach czasu. Kopie zapasowe danych powinny być przechowywane przez czas określony w przepisach krajowych, nie krócej jednak niż przez pięć lat, w osobnym zabezpieczonym miejscu.”

Dodany 2015-03-30 Home, Sensory i rejestratory 9216

Archiwum

KAtegorie

Szukaj na blogu

Ostatnio oglądane

Brak produktów
Porównaj 0