Korzystamy z plików cookie. Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
OK
Kontrola dostępu w hotelach - system jednego klucza

Kontrola dostępu w hotelach - system jednego klucza

Kontrola dostępu w hotelach - system jednego klucza Be-Tech

Wszystkie produkty Be-Tech mogą pracować w ramach hotelowego systemu jednego klucza. Tego rodzaju systemy dają gościom hotelowym swobodę poruszania się po obiekcie przy pomocy ich karty klucza do pokoju. W momencie meldowania, recepcjonista przyznaje gościowi prawa do otwierania wybranego pokoju oraz innych przejść (np. wejście na parking, wejście na siłownię, basen, itd.). Gość może korzystać z wybranych atrakcji jedynie w okresie pobytu, później karta automatycznie traci ważność. Systemy jednego klucza Be-Tech umożliwiają przypisanie różnych uprawnień każdej karcie, dzięki temu można przydzielić dostęp do innych pomieszczeń gościom hotelowym i personelowi. Przykładowo, goście mają dostęp do wybranych pokoi, strefy SPA i na parking, personel sprzątający ma dostęp do wszystkich pokojów w hotelu oraz do magazynu, personel techniczny ma dostęp do wszystkich pomieszczeń w obrębie budynku. Możliwe jest również przydzielenie uprawnień wyłącznie w wybranych godzinach (np. personel sprzątający może otwierać pokoje w godzinach 9-12, goście hotelowi mogą korzystać z basenu w godzinach 10-22).

Wszystkie elementy systemu jednego klucza mogą być obsługiwane przy pomocy jednej karty. Dzięki temu uniknąć można uciążliwego wydawania kluczyków do szafek basenowych, czy paragonów świadczących o uiszczeniu opłaty za parking. W skład systemu jednego klucza Be-Tech wchodzą:

  • zamki hotelowe - zamki wraz z szyldami, montowane na drzwiach do pokoi hotelowych, pomieszczeń dla personelu, schowków, itd. Zamki hotelowe mogą być montowane na drzwiach drewnianych (lub drewnopodobnych) o grubości 30 - 70 mm.
  • zamki do szafek - zamki do szafek metalowych, drewnianych lub drewnopodobnych. Montowane w strefach SPA, na basenach hotelowych, siłowniach, itd. Zamki do szafek mogą być otwierane przy pomocy karty hotelowej lub kodu
  • kontrolery dostępu - urządzenia umożliwiające obsługę przejść, do których nie da się zastosować tradycyjnych zamków hotelowych (np. drzwi przesuwne, bramy parkingowe, szlabany)
  • sterowniki windy - urządzenia umożliwiające integrację hotelowego systemu jednego klucza z windami znajdującymi się w obiekcie. Dzięki takiej integracji możliwe jest przydzielenie gościom hotelowym uprawnień do wyboru jedynie kilku pięter (np. piętro, na którym znajduje się pokój, piętro na którym znajduje się hotelowa restauracja, piętro na którym znajduje się siłownia i basen)
  • hotelowe wyłączniki prądu - urządzenia montowane w każdym pokoju, które uniemożliwiają korzystanie z elektryczności, jeżeli karta nie umieszczona jest w wyłączniku. Dzięki temu niemożliwe jest pozostawienie włączonego światła lub klimatyzatora, jeżeli gość nie przebywa w pokoju. Włączniki współpracują jedynie z kartami hotelowymi, co uniemożliwia użycia dowodu albo karty kredytowej do włączenia elektryczności. Stosowanie włączników prądu w pokojach hotelowych może zredukować wydatki na energię elektryczną nawet o 20%
  • oprogramowanie - oprogramowanie do zarządzania systemem jednego klucza, które umożliwia m.in. wystawianie kart gości i kart personelu, przypisywanie gościom uprawnień do otwierania poszczególnych przejść, zarządzanie rezerwacjami, programowanie zamków hotelowych. Dodatkowo, oprogramowanie systemu jednego klucza Be-Tech zintegrowane jest z popularnymi programami do zarządzania hotelem (np. LSI, Chart, DM Plaza) 

W ramach systemu jednego klucza działać mogę zamki hotelowe, zamki do szafek, kontrolery dostępu oraz sejfy hotelowe. System zarządzany jest z poziomu komutera

Jak to działa?

W momencie zameldowania w hotelu każdy z gości otrzymuje kartę, która otwiera drzwi do jego pokoju oraz wybrane przejścia. Karta ma zdefiniowany termin ważności, po jego wygaśnięciu nie jest możliwe otwieranie drzwi przy jej użyciu. Jeżeli w trakcie pobytu gość zgubi kartę, możliwe jest wydanie duplikatu z tymi samymi uprawnieniami oraz anulowanie zgubionej karty. Przy wymeldowaniu gość oddaje kartę, która może być ponownie wydana innej osobie. Dodatkowo, system umożliwia wydanie kilku rodzajów kart dla personelu:

  • Karta pokojówki - karta otwiera wszystkie pokoje hotelowe w zdefiniowanych godzinach oraz wybrane pomieszczenia techniczne (np. magazyn). Karta może otworzyć pokój tylko pod warunkiem, że gość nie zamknął się od środka. Karta nie daje uprawnień do otwierania wszystkich pomieszczeń, dzięki temu personel sprzątający nie ma dostępu np. do pomieszczeń recepcyjnych, biurowych, itd.
  • Karta menadżera - karta otwierająca wszystkie pomieszczenia w hotelu, o dowolnej porze dnia. Karta otwiera pokoje bez względu na to, czy pokój jest zamknięty od środka, dzięki czemu możliwy jest dostęp w sytuacjach awaryjnych
  • Karta blokująca - karta umożliwia ustawienie zamka w tryb "zawsze otwarty" - wykorzystywane jest to np. w przypadku sal konferencyjnych, po przyłożeniu karty blokującej drzwi pozostają otwarte aż do momentu ponownego przyłożenia karty
  • Karty konfiguracyjne - wykorzystywane do programowania zamków hotelowych, ustawiania daty i godziny, itd. Karty konfiguracyjne wydawane są przy wdrażaniu systemu jednego klucza

Bezpieczeństwo

System jednego klucza Be-Tech oparty jest na kartach Mifare. Aby zapisać lub odczytać informacje z karty konieczna jest autoryzacja kluczem producenta (zapisanym na stałe na kartach i w pamięci zamków), dzięki czemu skopiowanie karty jest praktycznie niemożliwe. Dodatkowo, wdrażając system w hotelu definiowane jest tzw. hasło hotelu - unikalny klucz przypisany do danego obiektu. Karta wydana w obiekcie 1 nie może być użyta w obiekcie 2, nawet jeżeli zainstalowano tam również zamki hotelowe Be-Tech.

Każdy z zamków hotelowych pracujących w systemie jednego klucza wyposażony jest w pamięć ostatnich 500 zdarzeń. Jeżeli gość ma podejrzenia, że coś zginęło z jego pokoju, możliwe jest odczytanie rekordów (godzin otwarcia wraz z informacją o karcie, która otwierała drzwi) z pamięci zamka. Pozwoli to jednoznacznie stwierdzić czy, a jeżeli tak to kto i kiedy otwierał drzwi do danego pokoju.

Dodany 2015-03-24 Home, Kontrola dostępu 6759

Archiwum

KAtegorie

Szukaj na blogu

Ostatnio oglądane

Brak produktów
Porównaj 0